هوای اصفهان در وضعیت قرمز است

اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و خمینی شهر امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد.

مهر نوشت: شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت با میانگین ۱۵۳ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با ۱۶۳، خیابان احمدآباد ۱۹۶، میدان انقلاب ۱۶۰، پارک زمزم ۱۵۱، بزرگراه خرازی ۱۷۶، رهنان و ایستگاه ولدان ۱۷۰، خیابان زینبیه ۱۵۳، خیابان فرشادی ۱۵۹، بولوار کاوه ۱۷۳، کردآباد ۱۸۹ و خیابان میرزا طاهر ۱۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۴۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان فیض ۸۰ و سپاهان‌شهر ۵۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۱۵۷ AQI ناسالم برای عموم شهروندان و در زرین‌شهر با میانگین ۱۲۲، قهجاورستان ۱۲۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه ۵۵، سجزی ۸۴، کاشان با میانگین ۸۸، شاهین‌شهر ۸۲ و نجف‌آباد ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.