صبر طلبکاران اوکراین تمام شد

در سال ۲۰۲۲ و با تصور اینکه درگیری روسیه با اوکراین چند ماه طول خواهد کشید، موسساتی که اوراق بدهی اوکراین را در اختیار داشتند، برای ۲ سال به این کشور تنفس در باز پرداخت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال استریت ژورنال، گروهی از دارندگان اوراق بدهی اوکراین به دنبال آن هستند که این کشور را مجبور کنند روند باز پرداخت بدهی‌هایش را آغاز کند.

در حالی که پس از آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین وصول بخشی از بدهی‌های اوکراین از سوی طرف‌های طلبکار کنار گذاشته شد، دیگر دارندگان اوراق بدهی این کشور با تصور اینکه این درگیری چند ماهه تمام خواهد شد، ۲ سال به اوکراین فرصت تنفس دادند اما خبر رسیده که صبرشان به سر آمده و به سمت استخدام مؤسسات حقوقی برای مذاکره با مقامات اوکراینی رفته اند.

منابع آگاه می‌گویند البته قرار است در این مذاکرات اوکراین در قبال بخشیده شدن بخش دیگری از بدهی اش روند پرداخت بهره اوراق بدهی خود را آغاز کند.

منابع آگاه می‌گویند در صورتی که دارندگان اوراق بدهی اوکراین موفق شوند، این کشور باید سالانه ۵۰۰ میلیون دلار بهره به طلبکارانش پرداخت کند.

نکته جالب اینکه این طلبکاران فقط ۴ میلیارد دلار از ۱۶۱ میلیارد دلار بدهی خارجی اوکراین را در اختیار دارند. اگر هم توافقی بین اوکراین و دارندگان اوراق قرضه این کشور حاصل نشود، کی یف دچار نکول خواهد شد.