داده های ۷۳ میلیون کاربر فعلی و سابق اپراتور آمریکایی در وب تاریک

شرکت مخابراتی AT&T اعلام کرد:حدود ۲ هفته قبل یک مخزن داده در وب تاریک منتشر شده که طبق تحلیل اولیه شرکت، اطلاعات۷.۶ میلیون کاربر فعلی و ۶۵.۴ میلیون کاربر سابق این شرکت را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق بیانیه شرکت، مخزن داده مربوط به ۲۰۱۹ یا قبل از آن است. همچنین شواهدی از دسترسی غیرمجاز به سیستم های شرکت درنتیجه این رویداد رصد نشده است.

AT&T اعلام کرد هنوز به طور دقیق نمی داند داده ها از شرکت یا یکی از فروشندگان آن نشت کرده است.

همچنین به گفته شرکت این رویداد روی عملیات های آن تاثیری نداشته و منبع داده ها هنوز تحت ارزیابی است. AT&T با تمام کاربرانی که تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند تماس گرفته و رمز ۷.۶ میلیون کاربر فعلی را بازنشانی کرده است.

شرکت مخابراتی مذکور در آمریکا حدود ۲۹۰ میلیون کاربر دارد.

AT&T درماه فوریه دچار اختلال و دسترسی هزاران کاربر آمریکایی آن به تماس و ارسال پیام نیز قطع شد. همین رویداد تحقیقات دولت فدرال آمریکا را در پی داشت.