• تاریخ : دوشنبه - ۷ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Monday - 27 - May - 2024
 • ساعت :

  وحید شقاقی

  بانک ملی نشان داد می‌تواند الگوی خروج از بنگاه‌داری را اشاعه
دهد
  1402-12-23

  بانک ملی نشان داد می‌تواند الگوی خروج از بنگاه‌داری را اشاعه دهد

  شقاقی شهری می گوید: بانک ملی نشان داد که می‌تواند الگوی خروج از بنگاه‌داری را در نظام بانکی اشاعه دهد

  برو بالا