ضرورت اجرایی سازی سند ملی سالمندان

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر اجرایی سازی سند ملی سالمندان تاکید کرد.

مهر نوشت: نشست هم اندیشی پیرامون اجرایی سازی سند ملی سالمندان، با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.

محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بر ضرورت اجرایی سازی سند ملی سالمندان تاکید کرد و گفت: سند ملی سالمندان یک برنامه جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: برای اجرایی سازی این سند، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی ربط هستیم.

مطلق، لزوم تخصیص اعتبارات کافی، ضرورت جلب مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، نیاز به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز سالمندان و اهمیت آموزش و آگاه سازی جامعه در مورد حقوق سالمندان را از موارد مهمی عنوان کرد که برای اجرایی سازی سند باید به آنها توجه شود.

در این نشست نمایندگان معاونت‌های درمان، بهداشت، آموزشی، توسعه، حقوقی و امور مجلس، خیرین، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت و دبیرخانه شورای عالی بیمه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های در دست اقدام حوزه خود، در زمینه سالمندی پرداختند.