میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به زودی اعلام می شود

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بزودی درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات رسماً اعلام خواهد شد.

خبرگزاری مهر: حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را بر اساس شاخص‌های دقیق، ارزیابی کرده و بزودی درصد پیشرفت پروژه را رسماً اعلام خواهد کرد.

وی افزود: وظیفه نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات برعهده مرکز ملی است و در ارزیابی جدید، عملکرد تمام دستگاه‌ها به دقت بررسی شده است.