فرصت ۳ روزه برای داوطلبان تایید صلاحیت نشده جهت ثبت اعتراض

شورای نگهبان در اطلاعیه شماره یک از فرصت سه روزه برای داوطلبان تایید صلاحیت نشده جهت ثبت اعتراض خبر داد.

مهر نوشت: شورای نگهبان در اطلاعیه شماره یک از فرصت سه روزه برای داوطلبان تأیید صلاحیت نشده جهت ثبت اعتراض خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع داوطلبان محترم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند:

به استناد بند (ج) ماده ۶۳ قانون انتخابات و در راستای رعایت حقوق داوطلبان مجلس شورای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیأت مرکزی نظارت، مورد تأیید قرار گرفته لیکن در شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها تأیید نشده یا احراز نشده است، می‌توانند به مدت ۳ روز از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ تنها از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی زیر اعتراض خود را به صورت مستدل ثبت نمایند.

تارنما: Davtalab.shora-gc.ir