بهبود سرعت اینترنت با توزیع ترافیک شبکه در نقاط مختلف کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:باز مهندسی جریان ترافیک شبکه کشور و توزیع ترافیک در نقاط مختلف کشور به جای تمرکز در تهران یکی از اقدامات مهم برای بهبود سرعت اینترنت در کشور است.

خبرگزاری مهر: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: یکی از اقدامات مهم برای بهبود سرعت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات داخلی، باز مهندسی جریان ترافیک شبکه کشور و توزیع ترافیک در نقاط مختلف کشور به جای تمرکز در تهران است که رکورد زنی دیشب ثمره اجرای فاز اول این طرح است.

بهبود سرعت اینترنت با توزیع ترافیک شبکه در نقاط مختلف کشور