اتحاد ما خائنان و دشمنان را ناامید می‌کند

رییس مجلس شورای اسلامی نوشت: آنچه تمام ایرانیان را علی‌رغم هر اختلاف و تفاوتی با هم متحد می‌کند آن است که در شادی و غم، اشک و لبخند، روزهای خوب و بد کنار ایران ایستاده‌اند.

مهر نوشت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در حساب شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: آنچه تمام ایرانیان را علی‌رغم هر اختلاف و تفاوتی با هم متحد می‌کند آن است که در شادی و غم، اشک و لبخند، روزهای خوب و بد کنار ایران ایستاده‌اند. هم در پیروزی کنار فرزندان عزیز ایران هستیم و هم در شکست.

وی تاکید کرد: اتحاد ما خائنان و دشمنان را ناامید می‌کند. پاینده و سرافراز باد ایران و ایرانی.

اتحاد ما خائنان و دشمنان را ناامید می‌کند