آیا شنبه ۲۱ بهمن ما تعطیل شد؟

شنبه 21 بهمن تعطیل است؟ قرار گرفتن شنبه 21 بهمن بین 3 روز تعطیلی بحث های داغی درباره تعطیل شدن این روز به را انداخته است.

صدای فارس، همیشه وقتی بین چند روز تعطیلی، یک روز کاری وجود دارد، سوالات درمورد تعطیل بودن یا نبودن آن روز مطرح می شود و اغلب ترجیح میدهند آن یک روز بین التعطیلین را هم به استراحت بگذرانند برای همین بازار شایعات مبنی بر تعطیل اعلام شدن این روز، داغ می شود ولی باید دید تصمیم دولت در این باره چیست.

برخی صحبت ها حاکی از آن است که قرار گرفتن شنبه ۲۱ بهمن بین ۳ روز تعطیلی، احتمال تعطیل شدن این روز را هم قوت می بخشد در حالیکه رئیس سازمان امور اداری استخدامی در واکنش به احتمال تعطیلی روز شنبه ۲۱ بهمن، این مسئله را تایید نکرد و برای اطمینان مردم از اینکه هنوز هیچ تصمیم قطعی برای تعطیل شدن شنبه گرفته نشده است، گفت:

این تصمیم در اختیار هیئت وزیران است و دولت باید اعلام کند.

پس تا این لحظه هیچ خبر رسمی درباره تعطیلی شنبه، روز قبل از ۲۲ بهمن، منتشر نشده است و در صورت تصمیم بر تعطیلی، در این خبر اطلاع رسانی خواهد شد.