باشگاه پرسپولیس: ادعای رسول پناه رد شد

باشگاه پرسپولیس که پیش از این در دعوی ۱۸۰ هزار دلاری مدیرعامل سابق خود برنده شده بود، در جریان طرح دعوای حقوقی جدید مبنی بر مطالبه دو میلیارد تومانی هم پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با اقدامات قانونی صورت گرفته و تلاش‌های بخش حقوقی و وکلای باشگاه، در یک پرونده مالی دیگر رأی به سود پرسپولیس دریافت شد.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در تیرماه سال جاری، بر اساس محتویات پرونده و دفاعیات و مستندات ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس نسبت به صدور رأی قطعی در رد ادعای مهدی رسول‌پناه، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، مبنی بر مطالبه ۱۸۰ هزار دلاری اقدام کرد و آن را وارد ندانست.

در پی این موفقیت باشگاه در پرونده مذکور، خواهان نسبت به طرح شکایت جدید برای مطالبه وجه بابت طلب به میزان دو میلیارد تومان اقدام کرد. باشگاه پرسپولیس نیز، دفاعیات و مستندات خود در رد این ادعا را ارائه کرد. در نهایت شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید قضائی صدر، با ختم دادرسی، رأی بدوی را به سود باشگاه پرسپولیس اعلام نمود.

بر اساس دادنامه صادره، دعوی خواهان (مهدی رسول‌پناه) غیر وارد تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام گردید. البته این رأی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.