محدودیت کارت به کارت برای برخی از افراد حقیقی در شبکه بانکی

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار محدودیت کارت به کارت برای برخی از مشتریان حقیقی شبکه بانکی شد.

خبرگزاری مهر: هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی بر محدودیت خدمات کارت به کارت برای برخی از مشتریان بانکی تاکید کرد.

محدودیت کارت به کارت برای برخی از افراد حقیقی در شبکه بانکی

در این نامه آمده است: نظر به استفاده برخی از صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی شخص ممنوع است.