استقبال مردم وان ترکیه از افتتاح گذرگاه مرزی جدید ایران و ترکیه

گذرگاه مرزی «گلینجیک» که قرار است در شهرستان هم‌مرزی ایران باش‌قلعه از توابع استان وان ترکیه افتتاح شود، باعث خوشحالی ساکنان منطقه شده است.

خبرگزاری مهر: گذرگاه مرزی «گلینجیک» که قرار است در شهرستان هم‌مرزی ایران باش‌قلعه از توابع استان وان ترکیه افتتاح شود، باعث خوشحالی ساکنان منطقه شده است. مقامات وزارت بازرگانی و مصطفی چلیک فرماندار منطقه باش‌قلعه در منطقه گلینجیک در مرز ایران موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

رحمی آشکان، رئیس اتاق کشاورزی باش‌قلعه که از در دستور کار قرار گرفتن گذرگاه مرزی خوشحال بود، گفت که مردم منطقه سال‌ها منتظر این تصمیم بودند.

آشکان با بیان این که افتتاح گذرگاه مرزی تأثیر بسزایی در اقتصاد منطقه خواهد داشت، گفت: امید ما این است که هر چه زودتر این دروازه افتتاح شود و با افتتاح دروازه مرزی تجارت احیا خواهد شد. منطقه‌ای که دروازه مرزی در آن افتتاح م شود دارای منطقه‌ای مسطح نه تپه‌ای و نه کوهستانی است، ۲۰ کیلومتر با شهرستان سلماس فاصله دارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور ما امروز به تمام وعده‌های خود تا کنون عمل کرده است. ما از آنها بسیار تشکر می‌کنیم؛ از طرف منطقه و منطقه خودمان. ما در طرف ایرانی اقوام داریم. در میان آن‌ها هم هیجان زیادی وجود دارد.

مورات اوزکایا، یکی از ساکنان این منطقه نیز گفت: این تصمیم هیجان زیادی در منطقه ما ایجاد کرد. ما سال‌ها منتظر باز شدن دروازه بودیم. ما طولانی‌ترین خط مرزی با ایران را داریم. این دروازه مایه حیات مردم منطقه خواهد شد.