جشنواره «صبح» محدودیت دعوت از کشورها ندارد/ تاکید بر اشتراک جهانی

دبیر جشنواره بین المللی رسانه‌ای «صبح» با اشاره به رویکردهای این جشنواره بیان کرد که این رویداد محدودیت زبانی و کشوری ندارد و از همه کشورها برای همکاری دعوت می کند.

محسن یزدی دبیر دومین جشنواره بین المللی رسانه ای «صبح» درباره این جشنواره که به تازگی برای دومین دوره آن فراخوان داده شده است به خبرنگار مهر بیان کرد: دوره اول این جشنواره که سال گذشته برگزار شد بیشتر تاسیس و راه اندازی جشنواره بود و تا جا بیفتد و شناخته شود بالاخره زمان می برد.

وی اضافه کرد: این جشنواره می خواهد بیشتر افرادی را که در حوزه بین الملل با ما اشتراک دارند شناسایی کرده و بر سر یک تعامل و رویداد رسانه ای با آنها به سرانجام برسد.

یزدی درباره ابعاد مختلف جشنواره علاوه بر بخش سینما تصریح کرد: این جشنواره رسانه ای قرار است در وجوه دیگر رسانه هم پررنگ باشد و صرفا در حوزه سینما نیست، در میان موضوعاتی که جشنواره دارد، موضوع فلسطین هم بخش اصلی جشنواره است.

وی در پاسخ به اینکه جشنواره ها در بخش بین الملل کمتر وارد ارتباط های جهانی می شوند و به یک فراخوان بسنده می کنند یا ارتباطشان به کشورهای منطقه منحصر می شود، توضیح داد: ما محدودیت زبانی و کشوری نداریم و از همه کشورها دعوت می شود که آثار خود را ارسال کنند.

یزدی در پایان گفت: جشنواره اگر براساس سیاست هایش عمل کند خوب است و اگر این چنین نباشد هدررفت منابع است. جشنواره باید ارتباطش را با جهان بیرون نگه دارد. هرچقدر جشنواره ها بتوانند ارتباط با هنرمندان را بهتر حفظ کنند و تعاملی تر عمل کنند بیشتر به اهداف خود می رسند.