شورای نگهبان طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی را تایید کرد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

مهر نوشت: «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲ صحن مجلس با تصویب طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کردند.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ۲۲ آذر ۱۴۰۲ در نامه‌ای از سوی قالیباف جهت اجرا به سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ابلاغ شده بود.

در ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است: از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ تمامی مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط تمامی مودیان را فراهم کرد، درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.