حسرت ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت را به دل عده‌ای می‌گذاریم

رییس جمهور گفت: عده‌ای این موضوع را دنبال می‌کنند که چالش و اختلافی بین مجلس و دولت ایجاد شود؛ ما حسرت ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها را به دل آن‌ها خواهیم گذاشت.