«معیشت مردم» در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مسائل مهم و اساسی باید سفره مردم مورد توجه باشد و لازم است در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم به تولید و هم به سفره و معیشت مردم توجه شود.

مهر نوشت: حسین صمصامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و در تذکری شفاهی، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی، حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات مثبت خود تلقی کرد، در حالی که حذف ارز ترجیحی مشکلات زیادی را در زندگی مردم ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: در یک ماه اخیر قیمت شکر بیش از ۵۰ درصد در بازار افزایش یافته است که یکی از آثار حذف ارز ترجیحی است. با حذف ارز ترجیحی بر تولیدکننده فشار وارد شده و در نهایت این فشار در سبد مصرف کننده خودش را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مسائل مهم و اساسی باید سفره مردم مورد توجه باشد. باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم به تولید توجه کنیم، هم به سفره و معیشت مردم توجه شود.