چند سوال ورزشی از کاندیداهای ریاست جمهوری

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قطعا بخشی از برنامه هایشان را به ورزش و تامین سلامت مردم اختصاص خواهند داد که در این زمینه پرسش هایی مطرح است.

مهر: با مشخص شدن کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان و اعلام اسامی ۶ نامزد تأیید شده، و با توجه به برنامه ریزی انجام شده از سوی رسانه‌های کشور و ستادهای انتخاباتی نامزدها، شاهد انجام و انعکاس گفت و گوهایی با هرکدام از کاندیداها درباره موضوعات مهم کشور در روزهای آتی خواهیم بود.

براین اساس، بخش ورزش و تربیت بدنی نیز با توجه به اهمیت آن در ابعاد سلامت و نشاط فردی و اجتماعی و به ویژه گستردگی مخاطبان آن باید از جمله موضوعات مورد توجه رسانه‌ها در گفت و گو با کاندیداهای منتخب باشد.

لذا با توجه به مسائل موجود در ورزش که نیازمند توجه ویژه کاندیداها و ارائه برنامه و راهکار در جهت رفع و حل این مسائل است سوالاتی طرح گردیده که انتظار می‌رود با پاسخگویی به این سوالات بتوان چشم اندازی روشن در برابر نگرانی‌های موجود در جامعه ورزش ایجاد کرد.

١- با توجه به فقر حرکتی و کمبود حرکت و فعالیت بدنی ناشی از تغییرات سبک زندگی که منجر به افزایش قابل توجه اضافه وزن و چاقی در بین مردم و به تبع آن شیوع بیماری‌های غیرواگیردار در کشور شده است و با توجه به برخی موانع در پیش روی توسعه ورزش همگانی از جمله ضعف‌های ساختاری، مدیریتی، بودجه‌ای، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی در حوزه ورزش همگانی، راهبری ضعیف ورزش همگانی در سطح کلان و نبود یک برنامه راهبردی جامع برای همراه سازی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهادهای ذیربط به ویژه آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در حوزه ورزش همگانی، و عدم توازن و تناسب بودجه و اعتبارات ورزش همگانی متناسب با نیازهای جامعه و مردم، جنابعالی چه برنامه‌ای برای توسعه ورزش همگانی و سلامت محور در جامعه دارید؟

٢- با توجه به اهمیت اقتصاد ورزش از یکسو و دولتی بودن اقتصاد کشور و وجود موانع قانونی برای هزینه در ورزش حرفه‌ای از سوی دیگر، و وجود موانع قابل توجهی از جمله مشکل لاینحل حق پخش رسانه‌ای و تلویزیونی که تأمین کننده بخش قابل توجهی از منابع مالی باشگاههای حرفه‌ای و قهرمانی است، به نظر جنابعالی چگونه می‌توان این موانع را از سر راه توسعه و پیشرفت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای برداشت؟ با این توضیح که علیرغم مصوبات قانونی در این باره از سال ٩۵ تا کنون، این مفاد قانونی نیز در این باره راهگشا نبوده اند.

٣- با توجه به ساختار حاکمیتی و دولتی ورزش ایران و وضعیت مدیریتی و حقوقی فدراسیون‌های ورزشی کشور و هیأت‌های ورزشی استان‌ها و وابستگی تقریباً کامل زیرساختی، بودجه‌ای و مالی اکثر قریب به اتقاق آنها به دولت که عامل مؤثری برای ضعف و ناکارآمدی نهادهای ورزشی و به تبع آن افت ورزش همگانی و قهرمانی در کشور است، جنابعالی چه راهکاری را برای استقلال ساختاری و مدیریتی و کاهش و قطع وابستگی به دولت در نظر خواهید داشت؟

۴- با توجه وضعیت کیفی و کمی، ساختاری، مدیریتی و حقوقی ⁠ باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفه‌ای و شرایط کاری باشگاههای ورزشی عمومی و همگانی و فاصله قابل توجه آنها با پاسخگویی به نیازهای ورزشی مردم در شهرها و روستاهای ایران، جنابعالی چه راهکاری را برای ارتقا شرایط و حمایت از باشگاههای ورزشی قهرمانی و عمومی به عنوان کانون‌های اصلی توسعه و گسترش ورزش مد نظر خواهید داشت؟

۵- با توجه به بیش از ۴٠٠٠ پروژه و طرح نیمه تمام ورزشی در کشور از یکسو و وضعیت نامناسب ورزشگاه‌های ملی مانند مجموعه ورزشی آزادی و تختی در تهران و ورزشگاه‌های مراکز استان‌ها در انطباق با استانداردهای بین المللی، راهکار جنابعالی برای روزآمد سازی ورزشگاه‌های ملی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی چیست؟

۶- با توجه به نقش ممتاز ورزش در حوزه دیپلماسی عمومی و امکان برقراری تعاملات فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار با ملت‌ها و کشورها از طریق توسعه مراودات ورزشی، برنامه جنابعالی برای حضور مؤثرتر ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی ورزشی از طریق کسب کرسی‌های مؤثر در این سازمان‌ها و به تبع آن ارتقا جایگاه ورزش در دیپلماسی و توسعه روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

۷- با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی ورزش و نقش مؤثر آن در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در مردم و ارتقا هویت و انسجام ملی و مقابله با معضلات و آسیب‌های اجتماعی، راهکارهای مورد نظر جنابعالی برای رفع موانع و چالش‌های مشارکت هرچه بیشتر آحاد جامعه و به ویژه بانوان در فعالیت‌ها و رویدادهای ورزش همگانی و قهرمانی چیست؟ و بطور ویژه دیدگاه تان درباره توسعه ورزش بانوان و حضور و مشارکت گسترده‌تر بانوان در ورزش با توجه به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این بخش مهم از ورزش چیست؟
——————————
سیدعبدالحمید احمدی