سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ تصاویر

تظاهرات گسترده مردم آلمان در برلین پایتخت این کشور که در همبستگی با مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی برگزار شد، با سرکوب خشونت بار پلیس آلمان مواجه شد.

خبرگزاری مهر: منابع خبری از ادامه تظاهرات حامیان فلسطین در برلین در حمایت از مردم مظلوم غزه و در محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

این تظاهرات با وجود سرکوب از سوی پلیس آلمان و بازداشت شماری از تظاهرات کنندگان همچنان در این کشور جریان دارد.

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

سرکوب و بازداشت؛ مجازات حمایت از مردم مظلوم غزه در آلمان+ فیلم

منابع محلی با انتشار تصاویری گزارش دادندپلیس آلمان باز هم به طرز خشونت‌آمیزی تظاهرات همبستگی با غزه را سرکوب و شماری از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد.