اعتراض وزنه‌برداران جواب داد/ افزایش حقوق دو ملی‌پوش المپیکی

پس از اعتراض وزنه‌برداران المپیکی به پاداش کمیته ملی المپیک، حقوق آن‌ها افزایش پیدا کرد و در صورت کسب مدال مابه‌التفاوت حقوق این دو ملی‌پوش هم پرداخت خواهند کرد.

مهر: در حالی که کمیته ملی المپیک بر اساس جدولی که خودش طراحی کرده و شانس مدال در آن حرف اول را می‌زند به ورزشکاران المپیکی حقوق ماهیانه می‌دهد، این حقوق برای وزنه برداران المپیکی در پایین‌ترین سطح در نظر گرفته شده است. همین موضوع باعث اعتراض مصطفی میرجوادی و علی داوودی دو وزنه‌برداران المپیکی کشورمان شد و حتی در نشست خبری اعلام کردند این حقوق را به کمیته ملی المپیک برگرداندند.

در نهایت قرار بر این شد که فدراسیون وزنه‌برداری گزارشی از وضعیت ملی‌پوشان المپیکی به کمیته ملی المپیک ارائه دهند تا شاید اثربخش باشد و حقوق این دو ملی‌پوش افزایش پیدا کند، که البته تأثیرگذار هم بود و حقوق این دو ملی‌پوش وزنه‌برداری افزایش پیدا کرده و حتی در صورت کسب مدال، قرار شد مابه‌التفاوت آن را هم به این دو ملی‌پوش پرداخت کنند.

در کنار توجه ویژه کمیته ملی المپیک به دو ملی‌پوش وزنه‌برداری، فدراسیون هم حقوق دو ملی‌پوش المپیکی را افزایش داده و از طرفی پاداش ویژه‌ای هم در صورت کسب مدال در المپیک پاریس برای آن‌ها در نظر گرفته است، به طوری که اگر دو ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در المپیک پاریس موفق به کسب مدال طلا شوند از سوی فدراسیون پاداش یک میلیارد و نیمی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در صورت کسب مدال نقره و برنز پاداش ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیونی تومانی دریافت خواهند کرد.