۱۰۰۰ روز با دولت مردمی

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که دولت سیزدهم با ریاست جمهوری دکتر سید ابراهیم رئیسی به اتمام نرسد و رئیس جمهور ایران در راه خدمت به مردم به شهادت برسد. معمولاً عملکرد دولت‌ها در پایان مدت زمان ۴ ساله رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما سید ابراهیم رئیسی، شهید جمهور نتوانست به پایان دوره […]

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که دولت سیزدهم با ریاست جمهوری دکتر سید ابراهیم رئیسی به اتمام نرسد و رئیس جمهور ایران در راه خدمت به مردم به شهادت برسد. معمولاً عملکرد دولت‌ها در پایان مدت زمان ۴ ساله رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما سید ابراهیم رئیسی، شهید جمهور نتوانست به پایان دوره ریاست جمهوری خود برسد و به درجه رفیع شهادت نائل شد. از این رو خبرگزاری مهر به مناسبت ۱۰۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم عملکرد کابینه شهید رئیسی در حوزه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده است.