بررسی روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران در دانشگاه تهران

روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران فردا یکشنبه ۲۰ خرداد در قالب همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور بررسی می‌شود.

خبرگزاری مهر: همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان فردا یکشنبه ۲۰ خرداد در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ایران و لهستان دو کشوری هستند که روابطشان تنها روابط دیپلماتیک نیست، و پیوندهای عمیق تاریخی آنها را به هم پیوند داده است. همایش یادشده با همکاری سفارت جمهوری لهستان در تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مؤسسه نگارستان اندیشه، کانون ایران شناسی دانشگاه تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود.

محورهای این همایش به این‌ترتیب‌اند؛

پیشینه و تاریخچه روابط دیپلماتیک ایران و لهستان

ایران‌شناسی و چشم‌انداز آن در مراکز علمی لهستان و بالعکس

مطالعه کتابشناسی و زندگینامه ایران‌شناسان لهستانی

بررسی ترجمه ادبی از فارسی به لهستانی و ترجمه‌های لهستانی در ایران

مطالعه نسخه‌های خطی و اسناد تاریخی فارسی در مراکز آرشیوی لهستان و ایران

روابط تاریخی و فرهنگی لهستان و ایران: برخوردهای سیاسی، فکری، هنری، بصری و ادبی

این برنامه روز یکشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۰ صبح در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.