آب کشاورزی و نخیلات شادگان از سد مارون رهاسازی شد

شادگان- نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: به منظور تأمین آب کشاورزی و نخیلات شادگان‌، آب از سد مارون رهاسازی شد.

هاشم خنفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، رها سازی آب برای کشاورزی، نخیلات و احشام از سد مارون برای شهرستان شادگان انجام شده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس افزود: به منظور تأمین آب برای کشاورزی و نخیلات این شهرستان، آب از سد مارون رهاسازی شد.

وی ضمن تاکید بر جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز آب، رعایت نوبت بندی در مدت زمان رها سازی آب و رسیدن آب به انتهای حوضه کشاورزی شادگان از شهرستان‌های بالا دست گفت: رسیدگی به مشکلات و معضلات کشاورزان این شهرستان ضروری است و با جدیت ادامه دارد.

نماینده مردم شادگان در مجلس عنوان کرد: رهاسازی آب مذکور با اولویت تأمین بخش کشاورزی، نخیلات و کشاورزی این شهرستان است.