آیا زنده‌زنده سوزاندن کودکان در چادرها، آمریکا را «برنده» می‌کند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دانشجویان در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و حامیان نسل‌کشی نگران این موضوع هستند.

مهر نوشت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در فضای مجازی نوشت: آیا زنده‌زنده سوزاندن کودکان در چادرها آمریکا را «برنده» می‌کند؟ دانشجویان در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و حامیان نسل‌کشی نگران این موضوع هستند.

گفتنی است، رهبر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در نامه‌ای خطاب به دانشجویان باوجدان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا، ضمن ابراز همدلی و همبستگی با اعتراضات ضدصهیونیستی این دانشجویان، آنان را بخشی از جبهه مقاومت دانستند و با اشاره به تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا، بر ورق خوردن تاریخ جهان تأکید کردند.