برنامه رقابتهای بین‌المللی کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی مشخص شد

رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام امره پولیاک و وارگا یانوس و رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۱۷ لغایت ۲۰ خردادماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

مهر: برنامه این مسابقات به ساعت ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۶ خردادماه:
ساعت ۲۰:۳۰: قرعه کشتی تمامی اوزان آزاد

پنج شنبه ۱۷ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۹، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۱۸ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق
ساعت ۱۷: قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی

شنبه ۱۹ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۳ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۲۰ خردادماه:
ساعت ۱۲ الی ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲: رقابت های رده بندی و فینال اوزان فوق