افزایش شیوع بیماری در شاخ آفریقا پس از بارش های شدید

سازمان بین دولتی توسعه در شرق آفریقا در گزارشی اعلام کرد که منطقه شاخ بزرگ آفریقا به دنبال باران‌های شدید اخیر که باعث سیل عظیم شد، افزایش شیوع بیماری را ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بیماری‌های با شیوع ثبت‌شده شامل وبا، مالاریا، سرخک، تب دنگی، تب زرد، فلج اطفال و سیاه زخم هستند که همگی به طور مستقیم با رویدادهای شدید آب و هوایی مرتبط هستند.

بلوک تجارت منطقه‌ای اتیوپی، کنیا، سومالی، سودان و اوگاندا اعلام کرد در حال واکنش به شیوع وبا هستند که بواسطه سیل‌های اخیر تشدید شده است. در اتیوپی، ۱۴۶۳۲ مورد و ۱۱۴ مرگ مرتبط از ۹۰ منطقه در ۱۱ منطقه بین اول ژانویه تا ۲۸ آوریل گزارش شده است.

این مؤسسه مشاهده کرد که هر هفت کشور شاخ بزرگ آفریقا، یعنی جیبوتی، اتیوپی، کنیا، سومالی، سودان جنوبی، سودان و اوگاندا، با افزایش موارد مالاریا دست و پنجه نرم می‌کنند.

به طور مشابه، این بلوک اعلام کرد که شیوع سرخک در سراسر کشورها فعال شده است، به طوری که اتیوپی تا پایان آوریل ۲۰۵۸۰ مورد و ۱۶۲ مرگ مرتبط با آن را ثبت کرده است و سومالی نیز ۳۶۰ مورد مشکوک را گزارش کرده است.

از سوی دیگر، چهار کشور، از جمله کنیا، در حال واکنش به تب دنگی هستند، در حالی که تب زرد در سودان جنوبی فعال است.

به گفته سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، حدود ۷۴.۹ میلیون نفر در منطقه به دنبال سیل، به شدت در معرض ناامنی غذایی هستند و به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند.