سرپرست دبیرکلی فدراسیون رزمی منصوب شد

دبیر پیشین فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی با حکم افشین هادی چگینی رئیس این فدراسیون علی صدیقی به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تا زمان برگزاری مجمع عمومی منصوب شد. صدیقی پیش از این نیز عهده دار این مسئولیت بود.

شایان ذکر است سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی با حضور شش کاندیدا برگزار شد که در نهایت و پس از دو دور رأی گیری افشین هادی چگینی با کسب ۳۰ رأی از ۵۳ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال رئیس فدراسیون شد.