بهره برداری از بیمارستان تخصصی مادر و کودک ایرانشهر

ایرانشهر_ بزرگترین بیمارستان مادر و کودک جنوب شرق کشور با حضور وزیر بهداشت افتتاح و به بهره برداری رسید.

مهر نوشت: بزرگترین بیمارستان مادر و کودک جنوب شرق کشور با حضور وزیر بهداشت افتتاح و به بهره برداری رسید.

براساس اطلاعات موجود، این بیمارستان تخصصی با زیربنای شش هزار و ۲۰۰ متر مربع و ۱۱۴ تخت احداث و امروز و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهره برداری از آن آغاز شد.

شایان ذکر است در این سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۸ طرح بهداشتی و درمانی هم به بهره برداری خواهد رسید.