چرای دام سنگین در جنگل ثبت جهانی ابر شاهرود

شاهرود- چرای دام سنگین در جنگل ثبت جهانی ابر شاهرود موضوعی است که مدت ها مسئولان در قبال حل آن عاجز هستند.

مهر نوشت: مدت‌ها است که دام سنگین و سبک در حال نابودی جنگل ابر بازمانده از هیرکانیان است جنگلی که ۳۵ میلیون سال زنده مانده اما در سال‌های اخیر چرای بی رویه دام و فقدان عزم جدی برای نگهداری از آن، سبب شده تا به ورطه نابودی برسد. این جنگل با شرایط کنونی مطمئناً از ثبت جهانی هم خارج خواهد شد زیرا اراده و توانی برای نگهداری آن نزد مدیران استان سمنان وجود ندارد. هیچ کشوری در دنیا با جنگل‌های هیرکانی خود که زون و سپر حفاظتی حیات هستند این چنین رفتار نمی‌کند.