اعلام نتیجه پنجمین حراج اوراق مالی و برگزاری حراج ششم+ جدول

نتیجه پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ شانزدهم خرداد ‌ماه سال جاری خواهد بود.

خبرگزاری مهر: نتیجه پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳) اعلام شد، همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ شانزدهم خرداد ماه سال جاری خواهد بود. جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

1

بانک مرکزی پیشنهادات دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.