مناظره‌های انتخاباتی طبق وعده برگزار می‌شود

طبق ‌پیگیری‌ها برگزاری مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و شایعه لغو مناظره ها صحت ندارد.

مهر: امروز همزمان با ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری شایعه ای در فضای مجازی پیچید که مناظره های انتخابات ریاست جمهوری در این دوره در صداوسیما برگزار نمی شود.

طبق پیگیری های خبرنگار مهر از مدیران صداوسیما برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جمهوری به قوت خود باقی است و بحث درباره کم و کیف برگزاری این مناظره ها در جلسات صداوسیما ادامه دارد.

پیمان جبلی رییس صداوسیما هم پیش از این در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر با قطعیت از برگزاری مناظره های انتخاباتی خبر داده و حتی این مناظره ها را منوط به پیش شرط هایی برای دور شدن از آسیب های دوره های قبل دانسته بود.