ایجاد سازوکارهای چندجانبه برای حکمرانی اینترنت

معاون وزیر ارتباطات ایران خواستار گسترش همکاری‌های تمامی کشورها برای ایجاد سازوکارهای چند جانبه مؤثر در موضوع حکمرانی اینترنت و مقابله با شکاف دیجیتالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی کشورمان در نشست وزرا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که در ژنو برگزار شد، دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف نظیر گسترش شبکه فیبر نوری، گسترش پهنای باند سیار و خدمات دولت الکترونیک و هوشمند و نیز چگونگی وضعیت دیجیتالی شدن بخش‌هایی مانند بهداشت، تجارت، آموزش و کشاورزی در کشور تشریح کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با بیان این مطلب که در سطح جهانی تعدادی از هدف کلیدی مورد توافق کشورها در اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تاکنون محقق نشده است گفت: از جمله این موارد می‌توان به کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورها، ایجاد سازوکارهای چندجانبه مؤثر با حضور تمام کشورها در حکمرانی اینترنت و اطمینان از پاسخگویی شرکت‌های فناوری چندملیتی به کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات در خاتمه گفت: اگرچه این‌گونه نشست‌ها برای انتقال تجربیات موفق بین کشورها مفید است ولی متأسفانه بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، محدودیت‌هایی برای منابع مالی و انسانی لازم برای تحقق کامل اهداف موردنظر دارند و مهم‌تر این که تحمیل تحریم‌های یک‌جانبه توسط برخی کشورها و عدم هماهنگی مؤثر سیاست‌های بین‌المللی در نهادهای مرتبط در مقابله با آن، مانع کاهش شکاف دیجیتالی است.