رکورد زنی با پرتاب ۱۲ ماهواره/ طلسم تعطیلی شورای عالی فضایی شکست

صنعت فضایی در دولت شهید جمهور با پرتاب ۱۲ ماهواره رکورد زد.

خبرگزاری مهر: تهیه و تصویب برنامه ده ساله صنعت فضایی کشور در شورای عالی فضایی ایران، رونمایی از ماهواره‌های جدید، ۷ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی با کشورهای صاحب فناوری فضایی، آغاز ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور در چابهار و آغاز عملیات طراحی و ساخت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی بخشی از دستاوردهای متخصصان و دانشمندان صنعت فضایی کشور در سالی که گذشت به شمار می‌آید.

روابط عمومی پژوهشگاه فضایی در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص پرتاب‌های فضایی در دولت سیزدهم اعلام کرد: شکستن طلسم تعطیلی ۱۱ ساله شورای عالی فضایی اولین گام دولت سیزدهم برای تحقق اهداف این سند بوده است و بعد از آن با توسعه زیرساخت‌ها، توانست رکورد مداری پرتاب ماهواره تا مدار ۷۵۰ کیلومتر را با ماهواره ثریا بکشند.

دوازده پرتاب دولت آیت الله رئیسی، شهید جمهور به این شرح است:

ماهوارهماهواره برزمان پرتاب
ققنوسسیمرغدی ۱۴۰۰
نور -۲قاصداسفند ۱۴۰۱
ناهید -۱ذوالجناحخرداد ۱۴۰۱
خیامسایوزمرداد ۱۴۰۱
پرتاب زیر مداریقائم ۱۰۰مهر ۱۴۰۱
پرتاب زیرمداریبلوک انتقال مداری سامانآذر ۱۴۰۱
پرتاب تحقیقاتیفروند دوم ماهواره بر قائم ۱۰۰اسفند ۱۴۰۱
ماهواره نور ۳قاصدمهر ۱۴۰۲
پرتاب کپسول زیستیسلمانآذر ۱۴۰۲
ثریاقائمدی ۱۴۰۲
مهداسیمرغبهمن ۱۴۰۲
پارس -۱وستوچنیاسفند ۱۴۰۲

رکورد زنی با پرتاب ۱۲ ماهواره/ طلسم تعطیلی شورای عالی فضایی شکست