تعرفه واردات خودروهای برقی بالاتر از ۲۰ و ۳۰ هزار یورو تعیین شد

سود بازرگانی خودروهای برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شد.

خبرگزاری مهر: بررسی تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) نشان می‌دهد که برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی دولت بر ایجاد سرتعرفه تاکید کرده است.

بر این اساس مقرر شده برای واردات قطعات منفصله به منظور تولید خودروی هیبریدی ساخت داخل با حداکثر ۱۴ درصد داخلی سازی و ساخت داخل بیشتر از ۱۴ درصد، تعرفه اعمال شود.

همچنین سود بازرگانی خودروهای برقی با ارزش بالاتر از بیست هزار یورو تا سی هزار یورو ۱۱ درصد و بالاتر از سی هزار یورو، ۲۶ درصد تعیین شده است.

تعرفه واردات خودروهای برقی بالاتر از ۲۰ و ۳۰ هزار تعیین شد