ماجرای مزاحم‌ تلفنی اورژانس با ۱۷۰ تماس در ۲۴ ساعت

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس استان تهران گفت: فردی در ۲۴ ساعت ۱۷۰ بار برای اورژانس مزاحمت تلفنی ایجاد کرده بود که خطوط او قطع شد.

مهر نوشت: اسماعیل فراهانی، با اشاره به اقدامات قضائی با کسانی که برای اورژانس ۱۱۵ مزاحمت ایجاد می‌کنند، افزود: یک نفر در سال ۹۵، در مدت ۲۴ ساعت بیش از ۱۷۰ بار با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده بود.

وی ادامه داد: خطوط تلفن این فرد مزاحم با پیگیری‌های قضائی قطع شد و از او تعهد گرفته شد که دیگر برای اورژانس، مزاحمت ایجاد نکند.