هوای اصفهان سالم است/ شاخص کاشان بر مدار نارنجی آلودگی

اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ششمین روز از خردادماه وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مهر نوشت: شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح یکشنبه ششم خرداد با میانگین ۷۶ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و کردآباد با عدد ۶۶، میدان انقلاب ۹۰، دانشگاه صنعتی و پارک زمزم ۶۹، رهنان ۸۵، خیابان زینبیه ۷۳، سپاهان‌شهر ۶۳، خیابان فیض ۶۵، خیابان فرشادی ۶۱، بولوار کاوه ۶۸، خیابان میرزا طاهر ۷۱ و ایستگاه ولدان ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۰۶ و بزرگراه خرازی ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۷۳، سجزی با میانگین ۹۳، شاهین‌شهر ۷۸، مبارکه ۶۴ و نجف‌آباد ۶۱ AQI قابل قبول و کاشان با میانگین ۱۰۳ ناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان با میانگین ۱۸۱ AQI ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی زرین‌شهر و هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.