برگزاری رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان با یک هفته تاخیر

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان با یک هفته تاخیر در روزهای ۱۷ و ۱۸ خردادماه در شهر بهشهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید عبدالکریم هاشمی نژاد و یادواره سرداران و ده هزار و چهارصد شهید استان مازندران با یک هفته تأخیر روزهای ۱۷ و ۱۸ خردادماه در شهر بهشهر استان مازندران برگزار می‌شود.

پیش از این برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی به روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه موکول شد، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد نیز با یک هفته تأخیر در روزهای ۱۷ و ۱۸ خردادماه برگزار خواهد شد.