نامه سرگشاده حامیان محیط‌زیست به استاندار اصفهان

اصفهان- شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط‌زیست استان اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به استاندار، اولویت بخشی به تأمین حقابه‌ محیط‌زیست حوضه زاینده‌رود را خواستار شدند.

مهر نوشت: شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط‌زیست استان اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان خواستار اولویت‌بخشی مدیریت استان به تأمین حقابه‌های محیط زیستی حوضه زاینده رود شدند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است: شاید نیاز به بازگویی نباشد که پیدایش اصفهان زاییده جریان دائمی زاینده‌رود بوده است و بی شک افول ستاره شکوه این شهر با خشک شدن زاینده‌رود شاهرگ حیاتی شهر و کل حوضه اتفاق می‌افتد. چنان که متخصصان بارها درباره فرونشست زمین هشدار داده‌اند.

در ادامه آمده است: اینک با جریان موقت آب برای تأمین بخشی از مطالبه کشاورزان حقابه دار و نیز با توجه به بارندگی‌های مناسب اردیبهشت ماه در سرشاخه‌های زاینده‌رود انتظار می‌رود اولویت‌دارترین بخش حقابه‌دار که همانا خود رودخانه و نیز تالاب بین المللی گاوخونی و میلیاردها زیستمند بستر و حاشیه رودخانه است. از حق حیات خود بهره‌مند گردند.

شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط‌زیست استان اصفهان در ادامه افزوده است: این مهم از طریق تداوم جریان آب حتی به شکل حداقلی به گونه‌ای که تا تالاب که اکنون میزبان هزاران پرنده مهاجر است، برسد و آثار زیان‌بار ناشی از خشکی آن را کاهش دهد. مردم اصفهان، این شهر منحصر به فرد جهان اسلام و تمامی ساکنان حوضه زاینده‌رود این حق را دارند که حداقل به اندازه صنعت و کشاورزی اهمیت داده شود و حقابه قانونی و طبیعی آنها لحاظ گردد؛ درخواست مردم اصفهان جریان دائمی زاینده‌رود است، لطفاً سخنگو و حامی آنان باشید.

نامه سرگشاده حامیان محیط‌زیست به استاندار اصفهان