اعطای نهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در ۴ بخش اقتصادی

جایزه ملی مدیریت انرژی در چهار بخش اصلی شامل صنایع و فرآیندهای انرژی بر، محصولات و تجهیزات انرژی بر، ساختمان‌های غیرمسکونی اداری، و پروژه‌های صرفه جویی انرژی به شرکت‏های متقاضی اعطا می شود.

خبرگزاری مهر: علیرضا قاسمی‬ دبیر اجرایی همایش نهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی گفت: نهمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.‬ این جایزه در راستای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف به انضمام قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، با هدف اشاعه فرهنگ صرفه‏‬ جویی و ایجاد زمینه‌هایی برای ارتقا سطح توانمندی و توسعه مدیریت و کمک به هم‌افزایی دانش و تجربه سازمان‌ها در زمینه مدیریت انرژی و کمک به شرکت‌هایی که قصد دارند مسیر خود را با رویکردی داوطلبانه و التزام عملی به مسئولیت‌های اجتماعی خود، در سطحی بالاتر از حداقل‌های استاندارد ادامه دهند، برگزار می‌شود.

وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی از سال ۹۴ و با جلب همکاری و همراهی اصلی‌ترین نهادهای قانون گذار و ناظر در زمینه انرژی شامل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق و سازمان ملی استاندارد ایران، نظام جایزه ملی مدیریت انرژی را پایه گذاری کرده که با گذشت ۹ دوره از برگزاری جایزه ملی مدیریت انرژی، اکنون این جایزه از جایگاه بسیار خوب و مقبولی در بین سازمان‌های ایرانی برخوردار است.

قاسمی ادامه داد: جایزه ملی مدیریت انرژی در ۴ بخش اصلی شامل صنایع و فرایندهای انرژی بر، محصولات و تجهیزات انرژی بر، ساختمان‌های غیر مسکونی اداری، و پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی به شرکت‌های متقاضی اعطا می‌شود.

وی گفت: بر اساس الگوی تدوین شده برای ارزیابی در این جایزه، موضوعات سیستمی و مدیریتی با در نظر گرفتن شاخص‌های مصرف و نتایج حاصل از فرآیندها و همچنین اقدامات بهبود انجام گرفته، به صورتی متوازن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این الگو از یکسو به استانداردهای معیار مصرف، قانون و تعهد شرکت‌ها به رعایت مفاد آن توجه نموده و از سوی دیگر وضعیت گذشته و حال و بهبودهای انجام گرفته را در مورد میزان مصرف انرژی مد نظر قرار داده و نیز نگاهی عمیق به رعایت اصول سیستمی و مدیریت داشته و این سه وجه را در کنار یکدیگر قرار داده است.