جابه‌جایی جانوران وحشی در باغ وحش‌ها باید با مجوز باشد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هرگونه جابه‌جایی جانوران وحشی در باغ وحش‌ها باید با اجازه کتبی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گیرد.

مهر نوشت: علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیران کل محیط زیست استان‌ها دستور داد تا بر فعالیت باغ وحش‌ها نظارت جدی و مستمر داشته باشند و هرگونه جابه‌جایی جانوران وحشی در باغ وحش‌ها با اجازه کتبی سازمان حفاظت محیط زیست انجام گیرد.

وی در این نامه عنوان داشت: با عنایت به حساسیت رسانه‌ای فعالان محیط زیست در خصوص عملکرد نامناسب باغ‌های وحش، باغ‌های پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات، از آنجایی که نقش معنی‌دار باغ‌های وحش در حفاظت و آموزش محیط زیست و شناخت اهمیت حیوانات به عنوان بخشی از تنوع زیستی در پایداری و تعادل زیست‌بوم‌ها و ترویج فرهنگ حمایت از حیوانات غیر قابل انکار بوده و در صورت عدم کارکرد صحیح، اثر معکوس آن بر روی عامه مردم (با تأکید بر کودکان)، غیر قابل جبران است.

سلاجقه در این نامه با اشاره به اینکه واحدهایی که منفک از اهداف و بیشتر به منظور خرید و فروش گونه احداث شده‌اند، می‌بایست در مدار ساماندهی قرار گیرند، بیان داشت: در صورت عدم تمکین این باغ‌های وحش در مدار تعطیلی و حذف قرار خواهند گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به لحاظ نمودن فضاهای زیستی مکفی و مناسب و توجه به رفتارشناسی، نیازهای بوم‌شناسی و زیستگاه طبیعی حیوان در هنگام طراحی مرکز بر ایجاد شرایط بهینه نگهداری، مناسب سازی محیط برای بروز رفتار طبیعی و مراقبت طبیعی توسط مادر تاکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه عنوان دارد: خرید، فروش، ورود، صدور، معاوضه، مبادله، دریافت و اهدا هر نوع جانور وحشی توسط باغ‌های وحش، می‌بایست با اجازه “کتبی” سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

این نامه در پایان عنوان می‌دارد: در صورت هر گونه کوتاهی و یا عدم تمکین، برخورد قانونی با واحدهای خاطی از سوی آن اداره کل مورد تأکید است. همچنین در صورت هر گونه کوتاهی در نظارت و یا عدم اطلاع رسانی صحیح و به هنگام و یا عدم اقدام به موقع در حوادث، مدیرکل استان باید پاسخگو باشند.