اعلام رنکینگ جهانی تیراندازی/ رستمیان دوم شد، فروغی هفتاد و هشتم

آخرین رده‌بندی جهانی تیراندازی اعلام و جایگاه تیراندازان کشورمان مشخص شد.

مهر: فدراسیون جهانی تیراندازی آخرین رده بندی جهانی را اعلام کرد که بر این اساس هاینه رستمیان با قرار گرفتن در رده دوم تپانچه ۲۵ متر زنان بهترین عنوان را در بین تیراندازان ایرانی به خود اختصاص داد. جواد فروغی، دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز که در مدت اخیر افت شدیدی کرده؛ در رده هفتاد و هشتم ایستاده است.

رده‌بندی نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی به شرح زیر است:

تفنگ بادی مردان:

۳۱- امیرمحمد نکونام (۳۸)

۷۸- پوریا نوروزیان (۷۵)

۹۲- مهیار صداقت (۸۸)

تفنگ سه‌وضعیت مردان:

۶۲- امیرمحمد نکونام (۱۰۸)

۶۸- پوریا نوروزیان (۵۸)

۱۲۰- مهیار صداقت (۱۱۴)

تفنگ بادی زنان:

۵۶- فاطمه امینی (۵۷)

۶۰- شرمینه چهل‌امیرانی (۵۹)

۸۰- فاطمه کرم‌زاده(۷۹)

۸۸- نجمه خدمتی (۱۰۲)

۱۱۳- الهه احمدی (۱۱۰)

۱۱۵- یلدا سلیمانی (۱۱۴)

تفنگ سه‌وضعیت زنان:

۸۲- الهه احمدی (۷۶)

۸۶- نجمه خدمتی (۹۲)

۹۱- آرمینا صادقیان (۸۴)

۱۷۷- فاطمه کرمزاده (۱۷۳)

تپانچه بادی مردان:

۲۴- سجاد پورحسینی (۲۴)

۵۵- امیر جوهری‌خو (۵۳)

۷۸- جواد فروغی (۷۷)

۹۲- وحید گلخندان (۹۱)

۲۷۷- محمد رسول عفتی (۲۷۲)

تپانچه بادی زنان:

۳۲- هانیه رستمیان (۳۳)

۴۳- گلنوش سبقت‌اللهی (۴۰)

۷۳- مینا قربانی (۷۰)

۱۸۵- زینب طوماری (۱۸۲)

تپانچه ۲۵ متر زنان:

۲- هانیه رستمیان (۳)

۱۷۶- گلنوش سبقت‌اللهی (۱۶۹)

۱۸۰- زینب طوماری (۱۷۳)

تراپ مردان:

۵۸- محمد بیرانوند (۵۸)

۸۴- سید بابک یگانه (۸۰)

۱۲۷- محمدحسین پرورش‌نیا (۱۱۹)

۲۳۶- امیرحسین آقازاده (۲۳۲)

اسکیت مردان:

۱۱۹- علی دوستی (۱۱۳)

۱۴۰- امیرمحمد دادگر (۱۳۴)

۲۲۴- عبدالقدیر شیرمحمدی (۲۱۹)

تراپ زنان:

۷۹- شیوا فرح‌پور (۷۹)

۸۹- مرضیه پرورش‌نیا (۹۳)