تکذیب هرگونه نقص فنی در پرواز تهران-مشهد فرودگاه هاشمی نژاد

مشهد- سخنگوی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی، هرگونه نقص فنی در پرواز تهران- مشهد فرودگاه مشهد در روز گذشته را تکذیب کرد.

مهر نوشت: حسن جعفری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر نقص فنی در پرواز تهران-مشهد در روز گذشته و فرود پس از سه‌مرتبه تلاش اظهار کرد: هرگونه نقص فنی در پروازهای تهران فرودگاه مشهد در روز گذشته تکذیب می‌شود.

سخنگوی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: هیچ پروازی در روز گذشته فرود اضطراری یا نقص فنی نداشته و اخباری مبنی بر این موضوع نیز صحت ندارد.