جعل آرم سازمان غذا و دارو در فرآورده‌های تقلبی

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، جعل آرم سازمان در برخی محصولات آرایشی و بهداشتی تقلبی را تایید کرد.

مهر نوشت: محمود آل بویه، با بیان اینکه تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا زمینه تولید داخل را برای محصولات آرایشی بهداشتی در کشور فراهم کنیم، گفت: باید سرانه بالای مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور را به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر سرانه مصرف اقلام آرایشی و بهداشتی در خانواده‌های ایرانی بیش از متوسط جهانی است. حال ممکن است برخی این آمار را تهدید تلقی کنند، ولی اگر از آن برای اشتغال زایی استفاده کرده و امکان دسترسی به محصولات سالم را فراهم کنیم این موضوع برای ما یک فرصت و نقطه قوت است و نگرانی از بابت آن نداریم.

همچنین با اشاره به ضرورت منطقی شدن و مصرف درست محصولات آرایشی بهداشتی افزود: باید توجه داشت که سلامت این محصولات از بعد آلاینده‌ها، فلزات سنگین، آلاینده‌های میکروبی و سایر موارد بسیار مهم است؛ چرا که این محصولات مستقیماً با پوست در تماس هستند.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تولید داخلی این محصولات را افزایش داده و رویکردمان هم افزایش تولید داخلی فرآورده‌های آرایشی بهداشتی است.

آل بویه به موضوع قاچاق در حوزه آرایشی بهداشتی هم پرداخت و آن را عمدتاً در محصولات محافظ‌های پوست، رنگ مو و اقلام آرایشی که بیشتر مصرف پوستی دارند، دانست.

وی با ذکر اینکه در دنیا همواره مجموعه‌های متقلب بسیار جلو هستند و بر همین اساس در کشور ما هم گاهی آرم سازمان را در بخشی از فرآورده‌های تقلبی جعل می‌کنند، تاکید کرد: باید مردم را با مصرف صحیح و منطقی این فرآورده‌ها آشنا کنیم بر همین اساس باید کاری کرد تا مردم از اصالت فرآورده‌ها مطمئن شوند.