۶۲۰ هزار مجوز کاغذی، الکترونیکی شد

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار از الکترونیکی شدن ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، خبر داد.

خبرگزاری مهر: امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: ۶۲۰ هزار مجوز کاغذی با دریافتِ شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، الکترونیکی شدند.

وی افزود: شهر بوموسی اولین شهری است که تمام مجوزهای کاغذی آن به شناسه یکتا تبدیل شده است.

سیاح گفت: برخی نهادها همچون بانک مرکزی، قوه قضائیه و سازمان حفاظت محیط زیست هنوز امکان تبدیل مجوزهای خود را از مسیر درگاه ملی مجوزها فراهم نکرد اند.