فعالیت ۸۰ هزار ماما در کشور/ نقش مؤثر ماماها در جوانی جمعیت

رئیس گروه توسعه خدمات مامایی وزارت بهداشت، نقش ماماها را در جوانی جمعیت موثر دانست و گفت: اکنون ۸۰ هزار همکار ماما در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

مهر نوشت: فرح بابایی، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مراسم روز جهانی ماما که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: حرفه مامایی از سابقه آموزش آکادمیک بیش از ۱۰۰ سال برخوردار است.

وی گفت: کشور ایران از نظر آموزش مامایی سرآمد منطقه می‌باشد و بر اساس رتبه بندی بین المللی آموزشی رتبه سوم در جهان را داراست.

رئیس گروه توسعه خدمات مامایی وزارت بهداشت افزود: اکنون ۸۰ هزار همکار ماما در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

بابایی ادامه داد: تعرفه گذاری خدمات مامایی بلوک زایمان از سال قبل آغاز شده و در سال جاری مشکلات اجرایی آن مرتفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت در خصوص خرید راهبردی خدمات نیروی ماما دستورالعمل‌هایی را مصوب کرده است.

رئیس گروه توسعه خدمات مامایی وزارت بهداشت اظهار داشت: ماماها در خط مقدم جوانی جمعیت نقش بسیار مؤثری دارند که تلاش‌های چشمگیر و اقدامات خوبی را در این حوزه دارند.