لزوم مربی خارجی تمام وقت برای بسکتبال/مربی داخلی بدون باشگاه باشد

کارشناس بسکتبال تاکید دارد خارجی یا داخلی بودن سرمربی تیم ملی تفاوت زیادی ندارد اگر مربی خارجی تمام وقت جذب شود یا مربی داخلی بدون باشگاه و مشغله‌های آن باشد.

مهر: انتخاب سرمربی برای تیم ملی بسکتبال اگرچه قید فوریت ندارد اما مهمترین مسئله امروز پیرامون بسکتبال کشور است که مهمترین نشست و تصمیم گیری های اخیر فدراسیون در راستای آن انجام شده است؛ آنجا که ابتدا عدم تمدید قرارداد با هاکان دمیر بعد از یک سال همکاری منتفی شد و سپس چهار مربی ایرانی و خارجی (اسلوونی و ایتالیا) گزینه نهایی برای هدایت تیم ملی شدند.

این تصمیم و خروجی دو نشستی بود که با حضور جواد داوری رییس فدراسیون و میان اعضای کمیته فنی برگزار شد. قرار است این اعضا در ادامه نشست های خود، در مورد انتخاب داخلی یا خارجی بودن سرمربی و سپس گزینه نهایی، به اجماع و تصمیم گیری برسد.

این موضوع یعنی انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال در قالب یک گروهی و با خرد جمعی، اقدام قابل توجهی است که می تواند با ضریب خطای کمتر به نتیجه برسد. محمدرضا اسلامی از مربیان فعال بسکتبال که خود یکی از اعضای کمیته فنی نیز است، علاوه بر این در مورد داخلی یا خارجی بودن سرمربی تیم ملی هم تاکید دارد که انتخاب هر گزینه معایب و مزایای خود را دارد اما به طور کلی اگر انتخاب با مربی خارجی است باید تمام وقت باشد و اگر قرار بر همکاری با مربی داخلی است باید گزینه موردنظر بدون مشغله باشگاهی باشد.

محمدرضا اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه انتخاب سرمربی تیم ملی باید راهبری و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد، گفت: در صورت انتخاب گزینه خارجی و اگر قرار بر منوال همیشگی در همکاری با مربیان خارجی باشد، او در مواقع لزوم به ایران سفر می کند و کنار ملی پوشان است و دانش به روز خود را منتقل می کند. این روال صرفا برای تیم ملی و ملی پوشان گزینه خوب و مناسی است.

وی ادامه داد: اگر هم هدایت تیم ملی به گزینه داخلی سپرده شود، او می تواند حضور مستمر کنار تیم ملی داشته باشد و حتی برای تیم های پایه هم برنامه ریزی لازم را داشته باشد. در هر صورت همکاری با هر دو گزینه داخلی یا خارجی میسر و نتیجه بخش است به شرط اینکه یکسری موارد در قرارداد و مهیا شدن شرایط همکاری، میسر شود.

این مربی بسکتبال که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را هم دارد، به دو مسئله برای همکاری با مربیان داخلی یا خارجی در راس کادر فنی اشاره کرد و گفت: اگر قرار است مربی خارجی جذب شود بهتر است تمام وقت باشد نه مقطعی و تنها معطوف به زمان مسابقات؛ باید مربی خارجی به گونه ای جذب شود که علاوه بر تیم ملی، تمام رده های سنی هم از دانش او بهره مند شوند. اگر مربی خارجی تمام وقت باشد می تواند روی تیم های پایه نظارت داشته باشد.

لزوم مربی خارجی تمام وقت برای بسکتبال/مربی داخلی بدون باشگاه باشد

مربی خارجی تمام وقت یا مربی داخلی بدون مشغله باشگاهی؛ این پیشنهاد کلی محمدرضا اسلامی برای انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال است

اسلامی در این زمینه افزود: اگر مبنا بر همکاری با مربی داخلی شد، باید از حیث مادی به گونه ای تامین شود که نیازی به همکاری همزمان در تیم باشگاهی نداشته باشد. در واقع سرمربی ایرانی تیم ملی نباید دغدغه باشگاهی داشته باشد تا بتواند در طول سال روی این تیم و تیم های پایه متمرکز شود.

این کارشناس بسکتبال با یادآوری اینکه دو مربی ایرانی و دو مربی از اسلوونی و ایتالیا گزینه های نهایی برای هدایت تیم ملی بسکتبال شده اند، تصریح کرد: این نشان می دهد که دانش و تجربه مربیان داخلی ما در حدی است که با خارجی ها برابری می کند و در کنار آنها گزینه می شوند. فقط شرایط و لحاظ کردن جوانب مختلف می ماند که در تصمیم گیری تعیین کننده است.

وی در عین حال تاکید کرد: مربی خارجی خوب است به شرطی که تمام وقت باشد. اگر واقعا سطح دانش مربیان داخلی که گزینه سرمربیگری تیم ملی شده اند با گزینه های خارجی برابر است و اگر از این گزینه های خارجی نمی توان به صورت تمام وقت استفاده کرد، چه بهتر کرد که انتخاب نهایی برای راس کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایرانی باشد تا همیشه و در طول سال بتوانیم او را کنار مجموعه بسکتبال داشته باشیم. فقط این که مشغله باشگاهی باید از او گرفته شود.

اسلامی در ادامه تصمیم گیری در مورد سرمربی تیم ملی بسکتبال در کمیته فنی را اتفاقی خوب خواند و گفت: اینکه تصمیم گیری در این زمینه شخصی و فردی یا سفارشی نیست، بهترین اتفاق است. کسانی که در کمیته فنی حضور دارند خود سابقه ملی به عنوان بازیکن یا مربی را دارند. رییس فدراسیون هم در دوران حضور در تیم ملی زیر نظر هر دو مربی داخلی و خارجی کار کرده است. همه اینها در تصمیم گیری تعیین کننده است. تصمیمی که اینگونه گرفته می شود قطعا از ایراد کمتری برخوردار خواهد بود.