خودرو و تلفن همراه در صدر شکایات مردم

معاون سازمان صمت تهران گفت: ۶ هزار شکایت مردمی از گروه های کالایی در سامانه ها و به صورت حضوری به ثبت رسیده که در صدر این شکایت ها خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

خبرگزاری مهر: سید علی میرموسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: سربخش شکایات ستاد خبری و حضوری و کتبی از طریق سامانه ۱۲۴ و شکایات حضوری مردم تقریباً میانگین ۶ هزار شکایات از گروه‌های کالایی واصل می‌شود که پس از اخذ مدارک در اختیار بازرسین قرار می‌گیرد.

میرموسوی گفت: شکایات پس از ارزیابی و ارائه مستندات و بررسی، بخشی به رضایت شاکی و مختومه و بیش از ۱۰ هزار پرونده هم در سال گذشته به محاکم قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: شکایات از گروه‌های کالایی متفاوتی اخذ شد که در صدر آن خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران عنوان کرد: شکایات عناوین مختلفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و موارد اینچنین داشته که مورد بررسی دقیق ناظرین و بازرسان قرار می‌گیرد و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار که به ریاست استانداری است مصوباتی داشتیم که هر ساله در روز اول تیر، اصناف با عملکرد مطلوب مورد تشویق قرار می‌گیرند.