پلمب یک واحد آلاینده غیر مجاز در ورامین

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از پلمب یک واحد آلاینده فعال در حوزه باتری‌های فرسوده در این شهرستان خبر داد.

مهر نوشت: محمد فریدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با اشاره به اینکه طی گزارشات و شکایات مردمی واصله به این اداره مبنی بر انتشار بو نامطبوع به خصوص در هنگام شب در منطقه جعفرآباد جنگل شهرستان ورامین، پس از شناسایی یک واحد آلاینده فعال توسط کارشناسان این اداره، با صدور اخطاریه‌های قانونی نسبت به غیرمجاز بودن و آلایندگی برای ادامه فعالیت این واحد اقدام شد، افزود: پس از بی توجهی مسئول واحد به اخطاریه‌های صادره، با اخذ دستور قضائی این واحد آلاینده پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به‌عمل آمد.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر واحد آلاینده باید پس از دریافت اخطاریه ظرف مدت زمان مشخص شده از سوی محیط زیست نسبت به توقف فعالیت آلاینده تا زمان رفع آلایندگی اقدام کند، در غیر این صورت، از ادامه فعالیت این واحدها جلوگیری می‌شود.