سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران

سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران تا پاییز ۱۴۰۲ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

خبرگزاری مهر: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، کل مکالمه‌های شبکه سیار ۸۰,۴۵۸,۰۹۸,۴۹۷ دقیقه اعلام شده است که نسبت به سه ماه سوم سال ۱۴۰۱، ۴۷/‏۵ درصد رشد داشته است و سهم بازار مکالمه اپراتورهای همراه اول ۶۷ درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل ۲ درصد است.

همچنین بر اساس این گزارش متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر در سه ماه سوم سال ۱۴۰۲، ۰۱/‏۱۷۸ دقیقه است که نسبت به سه ماه سوم سال ۱۴۰۱، ۱/۹۷ درصد رشد داشته است، و سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات به شرح زیر است.

سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران

بر اساس این گزارش کل پیامک‌های شبکه سیار ۱۱۷,۵۰۴,۸۳۶,۵۸۸ دقیقه است که سهم بازار اپراتورها از پیامک همراه اول ۸۴ درصد، ایرانسل ۱۳ درصد و رایتل ۳ درصد است و متوسط پیامک ماهانه به ازای هر کاربر ۲۶۰ است و سهم پیامک‌های ورودی، خروجی و درون شبکه به شرح زیر است.

سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران

آمار ترافیک مکالمه ورودی و خروجی در حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران مشخص شده به این ترتیب که بیشترین آمار ترافیک مربوط به مکالمه درون شبکه ای درون استانی است و مکالمه خروجی به سمت اپراتورهای ثابت در رتبه دوم این ترافیک قرار دارد و مکالمه خروجی به سمت اپراتورهای سیار، مکالمه ورودی بین الملل و همچنین مکالمه خروجی بین الملل در کمترین آمار ترافیک را شامل می‌شوند.

سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران

سهم بازار مشترکین اپراتور همراه اول ۵۳ درصد، ایرانسل ۴۳ درصد و رایتل ۴ درصد است و همچنین خطوط فعال دائمی تلفن همراه از تابستان سال ۱۳۹۹ تا پاییز سال ۱۴۰۲ در هر سه اپراتور سیر صعودی داشته است.

سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران