رهبری به جدول ۶۴ نفره رسید/ حذف فتوحی و ارسباران

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ سئول با سه نماینده از ایران آغاز شد و با صعود محمد رهبری به جدول ۶۴ نفره اصلی پیگیری شد. پاکدامن هم به واسطه رنکینگ جهانی در این جدول قرار داشت.

مهر: مسابقات جایزه بزرگ سئول از امروز شنبه (١۵ اردیبهشت) با برگزاری دیدارهای گروهی مقدماتی انفرادیبخش مردان آغاز شد.

ایران با چهار نماینده در این مسابقات شرکت کرده است که پاکدامن به خاطر رنکینگ جهانی از برگزاری دیدارهای مقدماتی معاف شداما محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران برابر حریفان شان در مرحله مقدماتی قرار گرفتند و نتیجه هم صعود مستقیمرهبری به جدول ۶۴ نفره اصلی و کنار رفتن دو نماینده دیگر کشورمان بود.

عملکرد نمایندگان ایران در روز نخست جایزه بزرگ سئول به این شرح است:

مرحله مقدماتی

*فرزاد باهرارسباران: سه برد و سه باخت و صعود به جدول ١٢٨ نفره

*محمد فتوحی: سه برد و سه باخت و صعود به جدول ١٢٨ نفره

*محمد رهبری: ۶ برد و صعود مستقیم به جدول ۶۴ نفره اصلی

جدول ١٢٨ نفره

*محمد فتوحی ۱۵ – ۴ ژانات نابیف (قزاقستان)

*فرزاد باهرارسباران ١٢ – ١۵ محمد العمر (عربستان)

جدول ۶۴ نفره مقدماتی

*محمد فتوحی ١٢ – ١۵سانگون پارک (کره جنوبی)

دیدارهای جدول ۶۴ نفره اصلی روز دوشنبه برگزار می شود و طی آن علی پاکدامن با «آرتیوم سارکیسیان» از قزاقستان دیدار می کندو محمد رهبری به مصاف «توماس مارتینه» از فرانسه می رود.